Nieuwe wijzigingen Slochterjaarmarkt (d.d. mei 2018)

Hierbij willen wij u namens het bestuur van de Stichting Slochterjaarmarkt op de hoogte stellen van een aantal veranderingen omtrent de jaarlijkse markt.

Dit jaar vindt de markt plaats op woensdag 3 oktober 2018.

De opbouw van de markt vindt plaats tussen 07.00 en 09.00 uur (was tussen 06.00 en 08.00 uur). Een eventueel gehuurde marktkraam staat dan ook voor u klaar. De markt begint om 09.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Eerder dan 17.00 uur mag het marktterrein NIET worden verlaten. Houdt u zich hier ook aan, dit ivm de veiligheid van de nog aanwezige bezoekers van de markt.

Door de steeds strengere veiligheidseisen zijn wij genoodzaakt de indeling van de markt steeds weer te reorganiseren en is het mogelijk dat u op een andere plaats komt te staan dan voorgaande jaren. Ook met speciale wensen m.b.t. (parkeren van) auto’s en stroom kunnen wij geen rekening houden. Dit moet u zelf ter plekke regelen met de bewoners. Indien u gebruik maakt van gasflessen/slangen dienen deze een geldig goedkeuringswaarmerk te dragen en dient u een brandblusser met een geldig keurmerk in uw kraam te hebben. Overschrijding van de voorste markering heeft onherroepelijke verwijdering van het marktterrein tot gevolg. Er wordt gecontroleerd en gehandhaafd door de brandweer.

Geef bij opgave voor de markt, naast de breedte van de kraam, ook duidelijk aan wat de diepte is van uw marktkraam. Hier moeten wij namelijk rekening mee houden bij de indeling van de markt.

Het verschuldigde marktgeld dient uiterlijk 5 dagen voorafgaande aan de markt per bankoverschrijving aan ons te zijn voldaan. Dit geldt voor zowel de standhouders die alleen meters huren (en een eigen kraam hebben) als de standhouders die een marktkraam huren. Wanneer we de betaling niet vooraf hebben ontvangen, wordt er geen plaats voor u gereserveerd en is er ook geen huurkraam aanwezig. Het verschuldigde marktgeld kan worden overgemaakt naar NL29RABO0359401023 t.n.v. Stichting Slochter Jaarmarkt te Slochteren. Wij accepteren dus geen contante betalingen meer.

 

Na aanmelding voor de markt ontvangt u dus een voorlopige bevestiging, die pas definitief is wanneer wij de betaling van het marktgeld hebben ontvangen.\


Verhindering door onvoorziene omstandigheden dient u z.s.m. door te geven op tel. nr. 06-46178220 (ook op de marktdag).

De marktcommissie van de Slochterjaarmarkt


 

Nieuwe regels i.v.m. veiligheid (d.d. juni 2014)

Door veranderende wet- en regelgeving inzake veiligheid, is de Stichting Slochterjaarmarkt genoodzaakt passende maatregelen te maken aan de indeling van de markt.

HIerover is een brief naar alle bekende deelnemers verstuurd. Mocht u deze brief niet hebben ontvangen, hieronder staat de inhoud van deze brief:

 

U ontvangt deze brief in verband met uw deelname aan de Slochter Jaarmarkt in 2013 of  eerdere Jaren.

Wij worden al jaren geconfronteerd met steeds strengere regels bij de vergunningverstrekking
voor de Slochter Jaarmarkt. Door goed overleg met de coördinator van de hulpdiensten werd
hier tot 2013 soepel mee omgegaan. Er is ons echter medegedeeld dat in 2014 de regels strenger
gehandhaafd zullen worden en dat eventuele overtredingen verplaatsingen op of verwijdering
van de markt tot gevolg zullen hebben. De afstand tussen twee tegenover elkaar staande kramen,
die 3,50 m. moet zijn, en het parkeren van auto’s op de markt stellen ons voor de meeste problemen.
Wij zien ons dan ook genoodzaakt om de indeling van de markt drastisch te reorganiseren en
misschien de kramen wel aan één zijde van de weg te plaatsen zonder auto’s tussen of tegenover
de kramen. Helaas kunnen wij dan ook niet vermijden dat er een aantal deelnemers niet op hun
“oude stek” komt te staan. Wij kunnen bij de nieuwe indeling geen rekening houden met
persoonlijke wensen en vragen hiervoor uw begrip.

Tot slot melden wij nog dat het GSM nummer met betrekking tot vragen over de markt gewijzigd
is. De marktmeester is nu bereikbaar onder het nummer 06-46178220. Aanmelden kan vanaf heden
ook weer via slochterjaarmarkt@gmail.com (denk aan kopie KvK inschrijving),

telefonisch worden geen aanmeldingen aangenomen. Ook raden wij u aan eens een kijkje op onze website,

www. Jaarmarktslochteren.nl, te nemen.

Met vriendelijke groet,


De marktcommissie